1991: Vishwa Hindu Parishad (VHP)

1991_vhp_2
1991_vhp_1